Τι Αναλαμβάνουμε.

Αναλαμβάνουμε μηνιαίες συμβάσεις καθαρισμού & μεμονωμένα, καθαρισμοί πλοίων.

Επιπλέον

  • Υδραυλικές εργασίες
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες
  • Βαψίματα, ελαιοχρωματισμοί
  • Καθαρισμοί εμπορικών κέντρων
  • Καθαρισμοί υαλοπινάκων
  • Καθαρισμοί προσόψεων κτιρίων

Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Ενδεικτικές τιμές των υπηρεσιών μας για τακτικούς καθαρισμούς και μεμονωμένα.